Αρχική Ενημέρωση Ειδήσεις 2011 Τεχνικός προγρ/ισμος 4ετίας
Τεχνικός προγρ/ισμος 4ετίας PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 09 Απρίλιος 2011 18:03
Με την νέα αλλαγή στον αυτοδιοικητικό χάρτη άρχισε ο προγραμματισμός για την επίλυση τον προβλημάτων που έχει ό δήμος μας από την νέα Δημοτική αρχή. Ζητήθηκε από τα Τοπικά Συμβούλια να κάνουν προτάσεις και να ετοιμάσουν ενιαίο τεχνικό πρόγραμμα με τετραετές ορίζοντα και να το παραδώσουν στον ενιαίο δήμο. Από αυτό το τεχνικό πρόγραμμα θα επιλέγονται τα έργα για να μπαίνουν στον προϋπολογισμό του Δήμου κάθε χρόνο. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα έργα θα γίνουν, αλλά είναι οι προτεραιότητες που θέτει το Τοπικό Συμβούλιο για την επόμενη τετραετία. Έτσι και το Τοπικό Συμβούλιο Ποτιδάνειας κατήρτισε το δικό του τεχνικό πρόγραμμα με τον κατάλογο των έργων που πρέπει να γίνουν.  Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν μετά από συμβούλιο των μελών του Τοπικού Συμβουλίου που έγινε στις 15 Μαρτίου 2011.

Πριν από αυτήν την σύνταξη του καταλόγου το Τοπικό Συμβούλιο, και στον περιορισμένο χρόνο που είχε έκανε συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δύο φορές, μία στο χωριό και μία στην Αθήνα, καθώς και με το Εκκλησιαστικό συμβούλιο και κατοίκους του χωριού. Στις συναντήσεις αυτές έγινε συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν το χωριό και το Τοπικό Συμβούλιο αφού παρέθεσε τις απόψεις του άκουσε τις απόψεις των χωριανών πάνω στον καταρτισμό του προγράμματος των έργων για την επόμενη τετραετία.

Τεχνικό Πρόγραμμα 2011-2014

Το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει στον Δήμο Δωρίδας την εκτέλεση των παρακάτω αναγκαίων έργων στην Τοπική Κοινότητα Ποτιδάνειας, που αποτελούν τετραετή σχεδιασμό, προκειμένου να ενταχτούν στο τεχνικό - προυπολογισμό του Δήμου, αναλυτικά προτείνει:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

• Αντικατάσταση οχετού - διαμόρφωση χώρου στη θέση 'Μπακαούκα' (είσοδος του χωριού)  • Αντικατάσταση οχετού στη θέση 'Βλάχου Ιωάννη' (στο κέντρο του χωριού)  • Τοίχος αντιστήριξης - διαπλάτυνση δρόμου στη θέση 'κήπος Αν.Ρόκκου' (έξοδος του χωριού)  • Προστατευτικές μπάρες σε επικίνδυνα σημεία (μελέτη Γιάννη Μπακλέση)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ

• Προς ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (Από Νάτσικα ή από Γ.Μηλιώνη ή και από τις δύο πλευρές)  • Προς ΠΕΡΙΚΛΗ ΡΟΚΚΟ (Από Αν.Ρόκκου ή από Παρασκ.Καβαλλάρη)

• Προς ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΟΥΣΤΑ (Από Βασ. Μπρούμα)  • Από πλατεία Μπακαούκα για σύνδεση επαρχιακού δρόμου με τον κάτω δρόμο προς κεντρική εκκλησία (Να εξεταστεί από μηχανικό η δυνατότητα εκτέλεσης του έργου αυτού).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ

• Από Γιάννη Αδαμόπουλο προς Γιάννη Σιαράμπαλο  • Από Γκαβέρα έως Μπακλέση  • Από πλατεία Νατσικέϊκα προς Αγ.Χαράλαμπο  • Από Σχολείο προς αμπέλι Σιώρου  • Από Μέντζα έως Χρήστου Βλάχου (Το τμήμα αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνεται σε σχετική μελέτη του Δήμου)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ

• Πλατεία Ζησιμόπουλου (Βαβάτσlκου) - Διάνοιξη - τσιμεντόστρωση.  • Πλατεία Νατσικέϊκα - Τσιμεντόστρωση

• Πλατεία Μηλιωνέϊκα  • Πλατεία Μπακαούκα • Πλατεία Μπακλεσέϊκα (ενδέχεται να περιλαμβάνεται σε σχετική μiλέτη του Δήμου)  • Πλατεία Μαγγάνη

• Πλατεία στο νεκροταφείο - Διαπλάτυνση & διαμόρφωση για χρήση ως χώρου στάθμευσης.  • Πλατεία Ζησιμόπουλου (Βαβάτσικου) έως Αρβανίτη και Διαπλάτυνση δρόμου.  • Γκαβέρα ως Μηλιώνη Θανάση - Διαμόρφωση και συντήρηση  • Συντήρηση πλακόστρωτο της κεντρικής βρύσης  • Διαμόρφωση προαυλείου χώρου νεκροταφείου  • Επέκταση νεκροταφείου

Αποθήκη Συνεταιρισμού: κατεδάφιση προσθήκης και συντήρηση ή μη του κτηρίου.

ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

(για ένταξη)

- Μελέτη Κατασκευής αντιπλημμυρικού έργου στο Τ.Δ. Ποτιδάνειας (αφορά τον τοίχο αντιστήριξης στην κεντρική εκκλησία)

Να ενταχθεί για υλοποίηση η 49/2010 που αποτελεί επικαιροποίηση της αριθ.43/2008, με προϋπ. έργου 176.921,OO€. (έχει δημοπρατηθεί τμήμα της μελέτης αυτής (α' φάση - Α.Μ. 5212010 μελέτη προϋπ. 55.621,00 € προκειμένου να απορροφήσει την πίστωση των € 40.000,00€, σύμβαση με ανάδοχο Αριστείδη Ρούμπα)

- Μελέτη επισκευής σχολικού κτιρίου και διαμόρφωσης προαύλειου χώρου Τ.Δ. Ποτιδάνειας - εκπονήθηκε από την Παρασκευή Γριτσώνη.

Να γίνει παραλαβή της μελέτης από το Δ.Σ. και να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να είναι ώριμη για ένταξη.

- Μελέτη για Πλακοστρώσεις στο Τ .Δ. Ποτιδάνειας

Εχει συνταχθεί (2009) προμελέτη για πλακοστρώσεις στις θέσεις:

Α. Πλακόστρωση στην πλατεία του Αγ.Γεωργίου, 800 Τ.μ. περίπου

Β. Πλακόστρωση πεζοδρόμου από τον οικισμό προς το εκκλησάκι, το υπαίθριο θεατράκι και την παιδική χαρά, συν.επιφ. 770 Τ.μ. περίπου κα κατασκευή χαμηλού μανδρότοιχου

Γ. Πλακόστρωση πλατεία και βρύσης Μαγγάνης, 470 Τ.μ. περίπου

Δ. Πλακόστρωση πεζοδρόμου από την πλατεία (καστανιά πριν τη μαγγάνη) προς τη βρύση, παραπλεύρως της οδού 105 τ.μ. και μανδρότοιχος σε μήκος 140μ. κατά μήκος του μανδρότοιχου. Να συνταχθεί σε φάση οριστικής μελέτης με τεύχη δημοπράτησης- αφού υπάρχει ήδη η προμελέτη και σχέδια- προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα.

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ

• Αντικατάσταση δεξαμενής 'Κοκκινόβρυση' - διαμόρφωση xώρoιr μετά τη

διάλυση της παλιάς δεξαμενής.  • Πυροσβεστικοί κρουνοί εντός του οικισμού • Συντήρηση δεξαμενής στον Αγ.Χαράλαμπο • Αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης • Αντικατάσταση φρεατίων ύδρευσης

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

2. Να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό , έτους 2011 τα παρακάτω συνεχιζόμενα έργα της Τοπ.Κοιν.Ποτιδάνειας: Α. «Διευθέτηση όμβριων υδάτων ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ» προϋπ. € 6.500,00 που έχει ανατεθεί στον Θωμά Νικολακόπουλο (σύμβαση 18-11-2010) Β. «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ» προϋπ. € 6.800,00 που έχει ανατεθεί στο Θωμά Νικολακόπουλο (σύμβαση 5-10-2010) Γ. «Πυροπροστασία : Βελτίωση ύδρευσης ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ» προϋπ. €6.992,50 (εξασφαλισμένη πίστωση από κατανομή πιστώσεων για πυροπροστασία έτους 2009)

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 09 Απρίλιος 2011 19:54