Αρχική Ενημέρωση Ειδήσεις 2010 Εκλογές για την αυτοδίοικηση
Εκλογές για την αυτοδίοικηση PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Οκτώβριος 2010 22:21

ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των Δημοτικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010, με την οποία δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις εκλογές αυτές.

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία για την ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Δωρίδος.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των νέων Δήμων θα γίνουν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης.

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη Δημάρχων, δημοτικών συμβούλων,  Περιφερειάρχη, συμβούλων Περιφέρειας, εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας.

 

Ο Δήμος Δωρίδος αποτελείται από τέσσερες (4) Δημοτικές Ενότητες – Εκλογικές Περιφέρειες (σημερινούς Δήμους Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνος).  Τοπικές Κοινότητες είναι τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα των Δήμων που συνενώθηκαν. Εκλέγονται συνολικά 27  υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Ασκηση εκλογικού δικαιώματος

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: Οι κάτοικοι του εξωτερικού, Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν. Επίσης, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.

Για Δημοτικό Συμβούλιο

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει, εκτός του υποψηφίου Δημάρχου, υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους κατ’ ελάχιστο αριθμό ίσο με τον αριθμό των εδρών κάθε Δημοτικής Ενότητας – Εκλογικής Περιφέρειας. Παρέχεται δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων κάθε Εκλογικής Περιφέρειας μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου αριθμού των εδρών. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων, καθώς και ο αριθμός των εκλεγομένων Δημοτικών Συμβούλων παρουσιάστηκε παραπάνω.

Για Τοπικές Κοινότητες

Ο αριθμός των υποψηφίων τοπικών συμβούλων για κάθε τοπική κοινότητα με πληθυσμό άνω των 300 και μέχρι 2.000 κατοίκους ορίζεται από έναν (1) έως τέσσερες (4) και εκλέγονται τρεις (3).

Κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.

Σταυροί προτίμησης

Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Ο σταυρός σημειώνεται με στυλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3852/ 2010.

Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.

Πόσους σταυρούς βάζουμε στους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους

Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

• σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες ή/και

• σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Για παράδειγμα στον Δήμο Δωρίδος, ο εκλογέας είτε ψηφίζει στη Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων, είτε Ευπαλίου, είτε Λιδωρικίου, είτε Τολοφώνος, μπορεί να βάλει από ένα (1) μέχρι και τρεις (3) σταυρούς σε υποψηφίους της Δημοτικής του Ενότητας και σε ένα (1) μόνο υποψήφιο από όλες τις άλλες Δημοτικές Ενότητες.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν σε κάποιο μέρος του περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για τους υποψήφιους του μέρους αυτού. Πόσους σταυρούς βάζουμε στους υποψήφιους Τοπικής Κοινότητας

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Υποψηφιότητες-Συνδυασμοί

Με την μέχρι τώρα ενημέρωσή μας για τον Δήμο Δωρίδας, θα κατέβουν για να διεκδικήσουν την ψήφο μας 3 συνδυασμοί με υποψήφιους για να αναλάβουν τον Δημαρχιακό θώκο τους (με αλφαβητική σειρά)κυρίους Καπεντζώνη Γεώργιο, Παγώνη Αναστάσιο και Τριανταφύλλου Χρήστο. Όσο αφορά το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας ως υποψήφιοι μέχρι την ημέρα που βγαίνει η εφημερίδα μας είναι με τον πρώτο συνδυασμό οι  Κατσίκας Μιλτιάδης, Παπαϊωάννου Σοφία ,Παπακωνσταντίνου Γιάννης, , με τον δεύτερο οι Μηλιώνης Θάνος και Σιαράμπαλος Χαράλαμπος και με τον τρίτο Κυτέας Νικόλαος, Μηλιώνης Σωτήριος, Μπακλέση Λάιου Μαρία και Ρόκκος Αναστάσιος.  Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.